Manja slova Veća slova RSSPitajte Upravu

Uprava javnih radova

Adresa: Ulica Arsenija Boljevića 2a (City Mall, 3. sprat), 81000 Podgorica
Tel: (+382) 20 230-223; 20 230-227,
Fax: (+382)20 230-228,
E-mail: ujr@ujr.gov.me

DIREKTOR

V.d. direktora mr Boro Lučić

E-mail: boro.lucic@ujr.gov.meSEKTOR ZA PLANIRANJE I TEHNIČKU PRIPREMU

Pomoćnica direktora
Maja Đurović
E-mail: maja.djurovic@ujr.gov.me

Odsjek za planiranje

Odsjek za tehničku pripremu
Načelnica
Bojana Mitrić
E-mail: bojana.mitric@ujr.gov.me

SEKTOR ZA UGOVARANJE I KONTROLU KVALITETA

Pomoćnica direktora
Milica Bakić
E-mail: milica.bakic@ujr.gov.me

Odsjek za ugovaranje

Načelnica
Enisa Birno
E-Mail: enisa.birno@ujr.gov.me

Odsjek za kontrolu kvaliteta dokumenata

SEKTOR ZA REALIZACIJU I MONITORING

Odsjek za visokogradnju

Odsjek za niskogradnju i komunalnu infrastrukturu

SEKTOR ZA FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENE POSLOVE

Pomoćnik direktora
Skender Šarkinović
Email: skender.sarkinovic@ujr.gov.me

Odsjek za finansijsku operativu

Načelnik
Slobodan Vuković
E-mail: slobodan.vukovic@ujr.gov.me

Odsjek za računovodstvene poslove
Načelnik
Marina Šaranović
E-mail: marina.saranovic@ujr.gov.me

SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE I LJUDSKE RESURSE

Pomoćnica direktora
Dragana Babović
E-Mail: dragana.babovic@ujr.gov.me

Odsjek za pravne poslove

Odsjek za ljudske resurse

Načelnica
Nataša Jocović
E-Mail: natasa.jocovic@ujr.gov.me

ODJELJENJE ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU

Viša unutrašnja revizorka
Slavica Vidaković
E-Mail: slavica.vidakovic@ujr.gov.me


SLUŽBA ZA OPŠTE POSLOVE

Načelnica
Svetlana Rakočević
E-mail: svetlana.rakocevic@ujr.gov.me

ODNOSI S JAVNOŠĆU

Goran Škatarić
E-mail: goran.skataric@ujr.gov.me