Manja slova Veća slova RSSPitajte Upravu

Dobrodošli na web portal Uprave javnih radova!

Uprava javnih radova, shodno Uredbi o organizaciji i načinu rada državne uprave od 31. decembra 2018. godine, promijenila je pravni status Direkcije javnih radova kao organa u sastavu Ministarstva održivog razvoja i turizma, u Upravu kao organa uprave.
Nekadašnja Direkcija javnih radova osnovana je Odlukom Vlade Crne Gore na sjednici održanoj 23. jula 1992. godine. Istom odlukom utvrđen je djelokrug njenog rada i regulisana druga pitanja značajna za njeno djelovanje.

Od samog nastanka do danas, a u skladu sa sazrijevanjem ideje obnove državnosti i sa konačnim utemeljenjem Crne Gore kao nezavisne države, mijenjao se i spektar poslova koji su u nadležnosti Uprave javnih radova. Danas Uprava vrši stručne poslove u vezi izgradnje, rekonstrukcije, sanacije i adaptacije objekata primarne tehničke infrastrukture, državnih organa, zdravstva, obrazovanja, kulture i sporta, zatim kompleksa i objekata na atraktivnim turističkim lokacijama, kao i drugih objekata koji su od javnog interesa i čiju izgradnju finansira država.

Navedeni poslovi odnose se na: prethodne i pripremne radove, studije, istražne radove i investicione programe, stručnu ocjenu dokumentacije za donošenje investicionih odluka, pribavljanje rješenja o lokaciji i urbanističko-tehničkih uslova, izradu i tehničku kontrolu tehničke dokumentacije, pribavljanje saglasnosti i odobrenja za građenje. Uz to, u nadležnosti Uprave javnih radova je i oglašavanje i sprovođenje javnih postupka ustupanja radova uključujući zaključenje ugovora, kontrola kvaliteta izvedenih radova, ugrađenih materijala i opreme, prijem radova i pribavljanje odobrenja za upotrebu objekta, evidencija, plaćanje i kontrola utroška finansijskih sredstava i drugi poslovi koji su joj određeni u nadležnost.

Od osnivanja do danas Uprava javnih radova je učestvovala u izgradnji, rekonstrukciji i adaptaciji:

- stambenih objekata ukupne površine više od 61.000 m²,
- sportskih objekata ukupne površine više od 46.500 m²,
- objekata obrazovanja ukupne površine oko 109.000 m²,
- zdravstva ukupne površine oko 45.500 m²,
- kulture ukupne površine oko 22.000 m²,
- prostora za rad državnih organa ukupne površine više od 60.000 m²,
- objekata socijalnog staranja ukupne površine oko 7.000 m².

Realizovano je i niz veoma značajnih projekata iz oblasti očuvanja životne sredine, kao što su, između ostalih, izgradnja reciklažnog dvorišta i pretovarne stanice na Žabljaku i sanacija 19ha jalovišta rudnika olova i cinka u Mojkovcu.

Takođe, izgrađena je putna infrastruktura širom Crne Gore, među kojima su magistralni putevi, tuneli, drumski i pješački mostovi, zatim vodovodna i kanalizaciona mreža, granični prelazi, kao i drugi infrastrukturni objekti, čiju je izgradnju finansirala država.

Uprava javnih radova je akreditovana kao Implementaciono tijelo za sprovođenje projekata iz oblasti životne sredine i transporta, obuhvaćenih Operativnim programom IPA III „Regionalni razvoj”.

Uprava javnih radova je prepoznata kao jedinica za implementaciju projekta izgradnje i rekonstrukcije više vrtića koji se finansiraju kroz kreditni aranžman sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope (CEB).

Uprava javnih radova, dakle, predstavlja značajnu državnu instituciju, koja je spremna i sposobna da odgovori kvalitetnom i brzom implementacijom svih infrastrukturnih zahtjeva od javnog interesa i na taj način kroz kvalitetne i prepoznatljive infrastrukturne projekte konkretno prikaže težnju države na stvaranju što kvalitetnijih uslova života svih njenih građana.