Manja slova Veća slova RSSPitajte Upravu

IPA

21.01.2021.

Clarification - Supply for equipment for response to marine pollution incidents

Clarification - Supply for equipment for response to marine pollution incidents

28.12.2020.

Objava najave tendera za nabavku opreme / Prior Infiormation Notice Supply

Objava najave tendera za projekat“ Nabavka opreme za poboljšanje sigurnosti pomorske i unutrašnje plovidbe u Crnoj Gori “ u okviru IPA 2017 Godišnjeg akcionog programa za Crnu Goru, iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA)...

28.12.2020.

Objava najave za tender za usluge / Prior Information Notice Service

Objava tendera za projekat “Uspostavljanje jedinstvenog nacionalnog pomorskog prozora u Crnoj Gori“, u okviru IPA 2017 Godišnjeg akcionog programa za Crnu Goru, iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA)...

20.11.2020.

Objava poništenja tenderske procedure za partije 1,2,5 i 13 / Cancellation of the tender procedure for Lot 1,2,5 and 13

Objava poništenja tenderske procedure za partije 1,2,5 i 13, u okviru projekta “Nabavka opreme za implementaciju i monitoring upravljanja unutrašnjim i priobalnim vodama“, koji se finansira iz IPA 2016 Godišnjeg akcionog programa za Crnu Goru...

06.11.2020.

Razjašnjenja tenderske dokumentacije “Nabavka opreme za implementaciju i monitoring upravljanja otpadom“

Razjašnjenja tenderske dokumentacije “Nabavka opreme za implementaciju i monitoring upravljanja otpadom“

03.11.2020.

Lista kvalifikovanih kandidata / Shortlist Notice – Tehnička podrška za pripremu investicionih projekata u sektoru saobraćaja u Crnoj Gori

Lista kvalifikovanih kandidata / Shortlist Notice – Tehnička podrška za pripremu investicionih projekata u sektoru saobraćaja u Crnoj Gori

28.10.2020.

Objava tenderske dokumentacije za "Nabavka opreme za zaštitu mora od zagađenja"/ Publication

Objava tenderske dokumentacije za "Nabavka opreme za zaštitu mora od zagađenja"/ Publication of Tender Dossier for Supply of Equipment for response to marine pollution incidents...

26.10.2020.

Razjašnjenja tenderske dokumentacije “Nabavka opreme za implementaciju i monitoring upravljanja unutrašnjim i priobalnim vodama“

Razjašnjenja tenderske dokumentacije “Nabavka opreme za implementaciju i monitoring upravljanja unutrašnjim i priobalnim vodama“

12.10.2020.

Razjašnjenja tenderske dokumentacije “Nabavka opreme za podršku implementaciji mehanizma evropske civilne zaštite“

Objava razjašnjenja tenderske dokumentacije “Nabavka opreme za podršku implementaciji mehanizma evropske civilne zaštite“ / Announcement of clarification for tender „Supply of Equipment for Support to the Implementation of the European Civil Protection Mechanism”

12.10.2020.

Razjašnjenja tenderske dokumentacije “Nabavka IT opreme za horizontalnu podršku i monitoring u sektoru životne sredine i opreme za podsektor kvaliteta vazduha“

Objava razjašnjenja tenderske dokumentacije “Nabavka IT opreme za horizontalnu podršku i monitoring u sektoru životne sredine i opreme za podsektor kvaliteta vazduha“. Announcement of clarification for tender „Supply of the IT Equipment for Horizontal Support to Environmental Monitoring and the Equipment for Air Quality Sub-Sector”