Manja slova Veća slova RSSPitajte Upravu

IPA

12.10.2020.

Razjašnjenja tenderske dokumentacije “Nabavka opreme za podršku implementaciji mehanizma evropske civilne zaštite“

Objava razjašnjenja tenderske dokumentacije “Nabavka opreme za podršku implementaciji mehanizma evropske civilne zaštite“ / Announcement of clarification for tender „Supply of Equipment for Support to the Implementation of the European Civil Protection Mechanism”

12.10.2020.

Razjašnjenja tenderske dokumentacije “Nabavka IT opreme za horizontalnu podršku i monitoring u sektoru životne sredine i opreme za podsektor kvaliteta vazduha“

Objava razjašnjenja tenderske dokumentacije “Nabavka IT opreme za horizontalnu podršku i monitoring u sektoru životne sredine i opreme za podsektor kvaliteta vazduha“. Announcement of clarification for tender „Supply of the IT Equipment for Horizontal Support to Environmental Monitoring and the Equipment for Air Quality Sub-Sector”

08.10.2020.

Razjašnjenja tenderske dokumentacije “Nabavka opreme za implementaciju i monitoring upravljanja unutrašnjim i priobalnim vodama“

Razjašnjenja tenderske dokumentacije “Nabavka opreme za implementaciju i monitoring upravljanja unutrašnjim i priobalnim vodama“/ Announcement of clarification for tender „Supply of the equipment for Implementation and Monitoring of Water Management, inland and costal, in Montenegro”...

23.09.2020.

Objava tendera za projekat “Nabavka IT opreme za horizontalnu podršku i monitoring u sektoru životne sredine i opreme za podsektor kvaliteta vazduha“

Objava tendera za projekat “Nabavka IT opreme za horizontalnu podršku i monitoring u sektoru životne sredine i opreme za podsektor kvaliteta vazduha“...

23.09.2020.

Objava o izmjenama - Projekat “Nabavka opreme za implementaciju i monitoring upravljanja unutrašnjim i priobalnim vodama“ / Corrigendum

Objava o izmjenama - Projekat “Nabavka opreme za implementaciju i monitoring upravljanja unutrašnjim i priobalnim vodama“ / Corrigendum

23.09.2020.

Objava tendera za projekat “ Nabavka opreme za podrsku implementaciji mehanizma evropske civilne zastite“

Objava tendera za projekat “ Nabavka opreme za podrsku implementaciji mehanizma evropske civilne zastite “u okviru IPA 2016 Godišnjeg akcionog programa za Crnu Goru, iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA)...

17.09.2020.

Lista kvalifikovanih kandidata / Shortlist Notice – Podrška u implementaciji i monitoringu upravljanja otpadom u Crnoj Gori

Lista kvalifikovanih kandidata (uži izbor) / Shortlist Notice – Projekat „Podrška u implementaciji i monitoringu upravljanja otpadom u Crnoj Gori“

07.09.2020.

Objava tendera za nabavku opreme / Supply Contract Notice

Objava tendera za nabavku opreme / Supply Contract Notice

07.09.2020.

Objava tendera za nabavku opreme / Supply Contract Notice

Objava tendera za nabavku opreme / Supply Contract Notice

02.09.2020.

Razjašnjenje na tendersku dokumentaciju - „Tehnička podrška za pripremu investicionih projekata u sektoru saobraćaja u Crnoj Gori“

Razjašnjenje na tendersku dokumentaciju - „Tehnička podrška za pripremu investicionih projekata u sektoru saobraćaja u Crnoj Gori“