Manja slova Veća slova RSSPitajte Upravu

IPA

14.04.2021.

Objava tendera za projekat “Uspostavljanje jedinstvenog nacionalnog pomorskog prozora u Crnoj Gori“

Objava tendera za projekat “ Uspostavljanje jedinstvenog nacionalnog pomorskog prozora u Crnoj Gori“ u okviru IPA 2017 Godišnjeg akcionog programa za Crnu Goru, iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA)...

09.04.2021.

Uprava javnih radova uspješno realizovala IPA projekat upravljanja vodama u Crnoj Gori

Uprava javnih radova uspješno realizovala IPA projekat upravljanja vodama u Crnoj Gori

Uprava javnih radova učiniće sve da projekti, koje sprovodi po osnovu Instrumenta za pretpristupnu pomoć IPA, i dalje budu uspješno realizovani, čime će doprinijeti bržem pridruživanju naše zemlje Evropskoj uniji, kazao je direktor, mr Boro Lučić, tokom današnje svečane primopredaje opreme za monitoring voda, u okviru projekta “Podrška implementaciji i monitoringu upravljanja vodama u Crnoj Gori”, finansiranog od Evropske unije...

06.04.2021.

Razjašnjenja tenderske dokumentacije „Adaptacija školskih objekata za pristup i kretanje osobama sa invaliditetom i osobama sa poteškoćama u kretanju“

Razjašnjenja tenderske dokumentacije za projekat “Adaptacija školskih objekata za pristup i kretanje osobama sa invaliditetom i osobama sa poteškoćama u kretanju “ u okviru IPA SOPEES programa za Crnu Goru, iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA)...

30.03.2021.

Dodjela ugovora za projekat “Nabavka IT opreme za horizontalnu podršku i monitoring u sektoru životne sredine i opreme za podsektor kvaliteta vazduha“

Obavještenje o dodjeli ugovora za projekat “Nabavka IT opreme za horizontalnu podršku i monitoring u sektoru životne sredine i opreme za podsektor kvaliteta vazduha“, u okviru IPA 2016 Godišnjeg akcionog programa za Crnu Goru, iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA)...

26.03.2021.

Poništenje tenderske procedure za projekat „Podrška u implementaciji i monitoringu upravljanja otpadom”

Objava poništenja tenderske procedure za projekat „Podrška u implementaciji i monitoringu upravljanja otpadom”/ Cancellation of the tender procedure for project „Support to Implementation and Monitoring of Waste Management, Montenegro“...

09.03.2021.

Obavještenje o dodjeli ugovora za projekat “Nabavka opreme za podršku u implementaciji i monitoringu upravljanja vodama"

Obavještenje o dodjeli ugovora za projekat “Nabavka opreme za podršku u implementaciji i monitoringu upravljanja vodama, u okviru IPA 2016 Godišnjeg akcionog programa za Crnu Goru, iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA)..

03.03.2021.

Realizovan IPA projekat: Nabavljena dva kombija za potrebe Direktorata za zaštitu i spasavanje MUP-a

Realizovan IPA projekat: Nabavljena dva kombija za potrebe Direktorata za zaštitu i spasavanje MUP-a

Uprava javnih radova realizovala je danas ugovor u okviru IPA 2016 Godišnjeg akcionog programa za Crnu Goru, iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA), kojim je omogućena nabavka dva vozila za potrebe Direktorata za zaštitu i spasavanje Ministarstva unutrašnjih poslova...

24.02.2021.

Obavještenje o dodjeli ugovora za projekat “Nabavka opreme za podršku sprovođenja evropskog mehanizma civilne zaštite“

Obavještenje o dodjeli ugovora za projekat “Nabavka opreme za podršku sprovodjenja evropskog mehanizma civilne zaštite“, u okviru IPA 2016 Godišnjeg akcionog programa za Crnu Goru, iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA)...

15.02.2021.

Objava obavještenja o dodjeli ugovora za nabavku opreme

Objava obavještenja o dodjeli ugovora za projekat “Nabavka opreme za podršku u implementaciji i monitoringu upravljanja otpadom“, u okviru IPA 2016 Godišnjeg akcionog programa za Crnu Goru, iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA)...

08.02.2021.

Objava tendera „Adaptacija školskih objekata za pristup i kretanje osobama sa invaliditetom i poteškoćama u kretanju"

Objava tenderske dokumentacije za projekat „Adaptacija školskih objekata za pristup i kretanje osobama sa invaliditetom i osobama sa poteškoćama u kretanju/Works for Adaptation of the school buildings for accessibility and movement of disabled persons and persons with mobility difficulties, Montenegro"...