Manja slova Veća slova RSSPitajte Upravu

PROJEKTI UPRAVE JAVNIH RADOVA KOD KOJIH JE TENDERSKA PROCEDURA U TOKU


Usluge (nadzor, izrada, revizija tehničke dokumentacije...):Zahtjev za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke - izrada elaborata originalnih terenskih podataka za objekat nacionalne Kuće maslina u Baru:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednje promjene: Obavještenje o ishodu jednostavne nabavke 17.11.2020.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za izradu Glavnog projekta vodosnabdijevanje I faze uslužno-servisnih objekata na lokaciji planinskog centra Žarski na Bjelasici: 

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednje promjene: Obavještenje o prekidu postupka do donošenja odluke po žalbi - 26.11.2020.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za izradu projektne dokumentacije (Idejnog rješenja i Glavnog projekta) rekonstrukcije postojećeg objekta za potrebe administrativnih organa u Podgorici:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Objavljena tenderska dokumentacija 28.10.2020. – Rok za podnošenje ponuda 1.12.2020.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za reviziju projektne dokumentacije rekonstrukcije objekta za potrebe administrativnih organa u Podgorici:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE.  (Posljednje promjene: Izmjena tenderske dokumentacije 3.7.2020. – Rok za podnošenje ponuda 12.8.2020.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za stručni nadzor u toku uređenja korita rijeke Ibar u užem gradskom području Rožaja, II faza: 

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednje promjene: Odluka o izboru najpovoljnije ponude 18.2.2020.)