Manja slova Veća slova RSSPitajte Upravu

PROJEKTI UPRAVE JAVNIH RADOVA KOD KOJIH JE TENDERSKA PROCEDURA U TOKU


Izvođenje radova (izgradnja, rekonstrukcija, adaptacija...):


Otvoreni postupak javne nabavke za adaptaciju objekta JU OŠ u Dacićima u opštini Rožaje:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Objavljena tenderska dokumentacija 2.12.2020. – Rok za podnošenje ponuda 12.1.2021.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za izvođenje dodatnih radova na izgradnji Kuće maslina u Baru:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Objavljena tenderska dokumentacija 2.11.2020. - Rok za podnošenje ponuda 4.12.2020.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za izvođenje dodatnih radova na izgradnji kompleksa smještajnih objekata Sektora specijalne policije u Podgorici:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednje promjene: Pojašnjenje i izmjena tenderske dokumentacije 9.11.2020. - Rok za podnošenje ponuda 4.12.2020.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za izvođenje dodatnih radova na izgradnji Doma starih u Nikšiću - II faza:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Objavljena tenderska dokumentacija 2.11.2020. - Rok za podnošenje ponuda 7.12.2020.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za izvođenje dodatnih radova na izgradnji Osnovne škole i škole za osnovno muzičko obrazovanje “Dušan Korać” u Bijelom Polju: 

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednje promjene: Pojašnjenje tenderske dokumentacije 23.11. 2020. - Rok za podnošenje ponuda 3.12.2020.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za izvođenje završnih radova na izvorištu Ćosovsko Vrelo, opština Rožaje:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Objavljena tenderska dokumentacija 23.10.2020. - Rok za podnošenje ponuda 27.11.2020.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za nabavku i ugradnju materijala i opreme filter stanice Sopot, opština Žabljak:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednje promjene: Pojašnjenje tenderske dokumentacije 18.11.2020. - Rok za podnošenje ponuda 27.11.2020.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za radove na izgradnji Kuće voća u opštini Andrijevica:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednje promjene: Izmjena tenderske dokumentacije 30.10.2020. - Rok za podnošenje ponuda produžen do 17.11.2020.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za rekonstrukciju puta Kujevići- Hrupe-Hadžići-Fejzići u opštini Rožaje:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednja promjena: Izmjena tenderske dokumentacije 23.10.2020. - Rok za podnošenje ponuda 11.11.2020.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za uređenje korita rijeke Ibar u užem gradskom području Rožaja, II faza:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednje promjene: Izmjena tenderske dokumentacije 23.10.2020. - Rok za podnošenje ponuda 12.11.2020.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za izgradnju trafostanice 10/0,4 kV za potrebe napajanja šestosjedne isklopive žičare K7 i 10 kV kablovskih vodova, na skijalištu Kolašin 1600, po principu “projektuj i izgradi”:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednje promjene:Pojašnjenje tenderske dokumentacije 11.12.2020. - Rok za podnošenje ponuda produžen do 14.12.2020.)

* * * * *

Otvoreni postupak javne nabavke za postavljanje rasvjete duž dijela lokalnog puta L1, Gubavač – Bistrica, potezi Gubavač – Lozna luka i Mirojevići – Bistrica, Bijelo Polje:

Dokumentaciju možete pogledati OVDJE. (Posljednje promjene: Odluka o izboru najpovoljnije ponude 16.9.2020.)