Manja slova Veća slova RSSPitajte Upravu

Tehnička dokumentacija za objavljene tendere

19.10.2020.

Tehnička dokumentacija za projekat izgradnje trafostanice 10/0,4 kv, 2x630 kVA, sa uklapanjem u VN infrastrukturu za potrebe kompleksa smještajnih objekata Sektora specijalne policije u Podgorici

Tehnička dokumentacija za projekat izgradnje trafostanice 10/0,4 kv, 2x630 kVA, sa uklapanjem u VN infrastrukturu za potrebe kompleksa smještajnih objekata Sektora specijalne policije u Podgorici Objavljujemo tehničku dokumentaciju za projekat izgradnje trafostanice 10/0,4 kv, 2x630 kVA, sa uklapanjem u VN infrastrukturu za potrebe kompleksa smještajnih objekata Sektora specijalne policije u Podgorici

10.10.2020.

Tehnička dokumentacija za projekat izgradnje Kuće voća u Andrijevici

Tehnička dokumentacija za projekat izgradnje Kuće voća u Andrijevici

Objavljujemo tehničku dokumentaciju za projekat izgradnje Kuće voća u Andrijevici