Manja slova Veća slova RSSPitajte Upravu

PROJEKTI UPRAVE JAVNIH RADOVA KOD KOJIH JE TENDERSKA PROCEDURA ZAVRŠENA


Usluge (nadzor, izrada i revizija tehničke dokumentacije):

2021. godina


2020. godina

2019. godinaUgovor o reviziji između doo Urbi.Pro i UJR.pdf - revizija Glavnog projekta reciklažnog dvorišta sa sortirnicom u Beranama - 07.06.2019.


Ugovor izmedju UJR i Republickog zavoda za urbanizam i projektovanje (1).pdf - stručni nadzor tokom preostalih radova na objektu Muzičkog centra i Crnogorske kinoteke u Podgorici - 5.05.2019.
Ugovor izmedju UJR i Instituta za razvoj i istrazivanje u oblasti zastite na radu.pdf - revizija Idejnog rješenja i Glavnog projekta za turističku stazu kroz Đalovića klisuru od manastira Podvrh do ulaza u pećinu nad Vražjim firovima, opština Bijelo Polje - 07.05.2019.


Ugovor izmedju UJR i Instituta za gradjevinarstvo Podgorica (1).pdf - projektni zadatak sa predlogom mjera za sanaciju nesanitarnog odlagališta Ćafe u opštini Bar - 20.3. 2019.